Wij leveren op tijd, kwaliteit en tevredenheid


FTP-instructies

Op deze pagina zult u een simpel, stap voor stap, overzicht aan instructies vinden voor het verzenden van bestanden via FTP. In ons voorbeeld zullen we bestanden versturen naar fictieve folders op de ‘Kroonpress FTP’ server. Als het voorbeeld duidelijk gevolgd wordt n.a.v. contact met balmedia en met diens nieuwe gegevens dan zullen uw bestanden intact aankomen en gereed zijn voor productie.

Voorbereiden van de bestanden

Een correct PDF bestand bevat een duidelijke verwijzing naar de productnaam en de paginanummers in het bestand. Een voorbeeld van een goede naam is <<product_001.pdf>> of <<product_001-016>> en een slecht bestandsnaam is <<NEW_advertisement_12,30 final pdf>>.

De PDF bestanden hoeven niet verder verkleind te worden (zoals bijv. gebruik van .zip) dit is inbegrepen.

Zodra de bestanden een correct bestandsnaam hebben gekregen zijn ze klaar om verzonden te worden naar een FTP server. In het voorbeeld zullen we gebruik maken van het verzenden via Fetch. Wees overigens vrij om elke andere FTP toepassing te gebruiken (zelfs Microsoft Verkenner / Microsoft Internet Explorer volstaan, meer uitleg vindt u hier).

Verzenden van de bestanden

Start de FTP toepassing en kies ‘New Connection…’ onder het Bestand menu. Het volgende dialoog box zal verschijnen:

Vul de Host in zoals voorgedaan in het voorbeeld ftp.kroonpress.nl. Vul uw username in het User ID vlak en uw wachtwoord in het Password vlak. Klik dan op OK. U kunt uw eigen username en password aanvragen door te mailen naar willem@balmedia.nl

Als de verbinding tot stand is gekomen zal het volgende beeld verschijnen:

U bent dan ingelogd in uw eigen folder in de FTP server. Sleep uw PDF bestanden simpelweg naar de folder om het uploaden van de bestanden te beginnen.

Als u problemen heeft met onze server…

Access is denied – Alle FTP gebruikers kunnen bestanden of folders creëren, maken of lezen, maar zijn niet in staat tot het deleten of overschrijven van bestanden of folders. Als uw connectie verbroken is gedurende het versturen van een bestand, dan moet u eerst het bestand een nieuw bestandsnaam geven alvorens deze wederom verstuurd kan worden.

Slow traffic and connection lost – Verstuur niet veel PFD bestanden tegelijkertijd. De beste oplossing is om een verstuur rij te maken en de FTP toepassing toe te staan om slechts 1 bestand per keer te versturen. U verliest op deze manier maar weinig tijd en u sluit de mogelijkheid tot verbreken van de verbinding door overbelasting uit.

Damaged PDF files – Het type transfer moet aangepast worden in de FTP toepassing. Als het bestand aangeleverd is vanaf een MAC, dan moeten er eerst aanpassingen in het bestand plaats vinden (het bestand wordt geacht een text bestand te zijn en een CR->CRLF vervanging is benodigd) – Meer informatie is te vinden op Opentopio. Verzenden van PDF bestanden als Binary is correct, verzenden als tekst (of ASCII) is niet correct. Ook MacBinary voldoet niet.